Razvojna agencija (RAŽ)

      Razvojna agencija Žepče(RAŽ) je jedinica za lokalni ekonomski razvoj općine Žepče.   

    

      RAŽ obavlja poslove osnovne djelatnosti, dopunske poslove osnovne djelatnosti i pomoćne poslove iz područja lokalnog ekonomskog razvoja i to:

 

 

                1.      Razvoj i provedba općinskih strateških dokumenata

 • koordinira i upravlja procesom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije za općinu Žepče
 • priprema i izrađuje nacrte godišnjih akcionih planova za provođenje općinske razvojne strategije;
 • priprema i izrađuje godišnja izvješća o provedbi godišnjih akcionih planova  općinske razvojne strategije;
 • priprema i izrađuje ostala strateška dokumenata od značaja za lokaln iekonomski razvoj u općini Žepče ( GAP, LEAP, Program kapitalnih investicija, Strategija razvoja MSP sektora, Strategija ruralnog razvoja, Omladinska strategija);
 • upravlja Bazom projekata općine Žepče;
 • obavlja poslove Tehničkog tajništva Odbora za praćenje provedbe Strategije razvoja;
 • obavlja poslove Tehničkog tajništva Koordinacionog tima za Program kapitalnih investicija općine Žepče; 

2.           Upravljanje projektima

 •  priprema i provodi planove i projekte od značaja za općinu Žepče
 • pruža tehničku pomoć lokalnim partnerima: javnim institucijama, organizacijama civilnog društva,; mjesnim zajednicama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata; 
 • provodi programe edukacije za jačanje kapaciteta u području PCM  metodologije;

3.           Podrška MSP sektoru

 • poslovno planiranje i obuke za poduzetnike početnike;
 • savjetovanje i informiranje;
 • razvoj ljudskih resursa;
 • razvoj programa poticaja;
 • promocija poduzeća i proizvoda;
 • interesno uvezivanje poduzeća na zajedničkim ciljevima i projektima;
 • treninzi/obuke za potrebe razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva;
 • priprema projektnih prijedloga od značaja za MSP sektor;
 • upravlja Centrom za investitore općine Žepče;
 • investiciono planiranje i postinvesticiona podrška ulagačima  –aftercar program;
 • upravlja Bazom podataka –LEDIS , Bazom MSP sektor, Bazom  stranih     investitora općine Žepče , Bazom radne snage općine Žepče; Rfegistrom poslovnih prostora i parcela;
 • izrada analiza, poslovnih planova i marketing planova;
 • godišnje anketiranje poslovnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora;
 • priprema i izrađuje godišnju Informaciju o vanjskotrgovinskoj razmjeni na području općine Žepče;
 • priprema i provodi godišnji plan promocije Općine Žepče;
 • provodi  Politike javno privatnog dijaloga općine Žepče;
 • obavlja poslove Tehničkog tajništva Lokalnog ekonomskog foruma /LEF općine Žepče
 • obavlja poslove Tehničkog tajništva Odbora za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče

4.           Ruralni razvoj –poljoprivreda i turizam

 • pružanje stručne, savjetodavne i tehničke pomoći poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta i razvoja u području poljoprivrede i turizma;
 • Organizacija teoretske i praktične edukacije, seminara i predavanja u području poljorpivrede i agrotrurizma, ruralnog razvoja i turizma;
 • Rad sa zadrugama i udruženjima, otkupljivačima, prerađivačima u procesu jačanja njihovih kapaciteta upravljanja;
 • priprema projektnih prijedloga  za natječaje i programe  u području poticanja razvoja turizma, poljoprivrede i agroturizma;
 • izrada ekonomskih analiza s područja poljoprivrede i turizma;
 • ekonomsko planiranje u području poljoprivrede i turizma;