ODRŽANA 19. REDOVNA SJEDNICA OV ŽEPČE

30.10.2018.godine OV Žepče je održalo redovnu 19. Sjednicu, kojoj se odazvalo svih 25 vijećnika.

Prije usvajanja Dnevnog reda, vijećnici su imali priliku iznijeti vijećnička pitanja kao i inicijative.

Prvu inicijativu podnijela je dr. Ana Zlovečera Jukić, da se Domu zdravlja sa stacionarom Žepče osigura djelovanje logopeda za potrebe vrtića i škola na području naše općine. Vijećnici su se suglasili da inicijativa ide u redovnu proceduru.

Drugu inicijativu podnio je Dragan Janko, sa zahtjevom da se mjesnim zajednicama omoguće dodatna financijska sredstva za rad, obzirom da se od prošle godine mjesne zajednice vode kao pravne osobe koja moraju plaćati i usluge knjigovodstvenih servisa. Također je usuglašeno da inicijativa prođe redovnu proceduru.

Treću inicijativu podnio je Elvis Botić sa zahtjevom da se ubuduće sjednice OV održavaju mimo radnog vremena ili subotom, što je na kraju odbijeno zato što je u javnim ustanovama rad izvan radnog vremena definiran kao prekovremeni rad, te bi to dovelo do novih financijskih izdataka.

Četvrta inicijativu je podnijela Slavica Andrić Šajinović, da se novoizabrani član Predsjedništva BiH Željko Komšić proglasi nepoželjnim u Žepču, obzirom da Klub Hrvata u ovom tijelu i općenito hrvatsko stanovništvo na ovim prostorima smatraju da on nije legitiman predstavnik hrvatskog naroda. Ova inicijativa je usvojena sa 15 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŽANIH“.

Nakon inicijativa, nastavilo se s točkama dnevnog reda gdje su sve usvojene i to:

1. Informacija o povratku raseljenih osoba i izbjeglica na području općine Žepče

2. Izvješće o radu i realiziranju Godišnjih planova i programa osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/2018 godinu i to: SMŠ „Žepče“ „Žepče“ ,OŠ „Fra Grga Martić“ Ozimica, OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje, OŠ „Begov Han“ „Begov Han“ i GŠ „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče

3. Prijedlog Odluke za dodjelu koncesija za izgradnju HE Begov Han

4. Prijedlog članova Komisije za koncesiju HE Begov Han

5. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o visini pristojbe za korištenje komunalnih pogodnosti pri obavljanju djelatnosti prema istaknutoj tvrtki ili nazivu

6. Prijedlog Pravilnika o proceduri i kriterijima za izbor članova LEF-a općine Žepče

7. Zaključak – o davanju suglasnosti na novi prijedlog trase autoceste Tuzla-Žepče-priključak na koridor Vc kroz područje Općine Žepče

8. Zaključak o inicijativi za bratimljenje Općine Žepče i Grada Široki Brijeg

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacijskog plana poslovna zona „Radovlje“ u Žepču

10. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Selvete Huseinagić

11. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu „Ivešić i drugi“.


  • Posljednje