Održana 20. Sjednica Općinskog vijeća Žepče

Dana 29.11.2018.godine je održana 20. Sjednica Općinskog vijeća. Dnevni red je sadržavao 11 tačaka od kojih su prve tri bile vezane za Proračun Općine Žepče.

1.       Informacija-periodični financijski izvještaj Proračuna Općine Žepče za period 01.01.-30.09.2018.godine

2.       Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2019.godinu

3.       Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2019.godinu.

U predloženom Nacrtu Proračuna za 2019.godinu planirani su prihodi od 8.030.000,00 KM, od čega porezni prihodi 4.828.000,00 KM ili 60,1%, neporezni prihodi 2.137.000,00 KM ili 26,6%, tekuće potpore i donacije 1.065.000,00 KM ili 13,2%.

Planirane izdatke iz Proračuna čine Tekući transferi u iznosu od 1.696.000,00 KM ili 21,2%, Kapitalni izdaci u iznosu 2.780.000,00 KM ili 34,70%, Izdaci za materijal i usluge za rad općinske administracije čine 6,5% ili 525.000,00 KM Iizdaci za općedruštvene potrebe iznose 630.000,00 KM ili 7,8%, Izdaci za plaće zaposlenih iznose 1.669.000,00 KM ili 17,4% i na nivou su prošlogodišnjih, Financiranje Centra za socijalni rad iznosi 433.000,00 KM ili 5,4%.

Vijećnici su usvojili Nacrt Proračuna i dali zadatak Službi za gospodarstvo i financije da organizira Javnu raspravu o Proračunu 13.12.2018.godine i da se sazove sastanak Lokalnog ekonomskog foruma kako bi se očitovao o Nacrtu Proračuna.

U 4. Tački Dnevnog reda se raspravljalo o radu Stručno-pedagoškog nadzora za Hrvatski Nastavni plan i program i Bosanski Nastavni plan i program, za školsku 2017 / 2018. Godinu.

Ostale tačke dnevnog reda su se odnosile na parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče.


  • Posljednje