ODRŽANA 21.SJEDNICA OV ŽEPČE:REALIZACIJA KAPITALNIH PROJEKATA U VRIJEDNOSTI OD PREKO 5 MILIJUNA KM U 2018. GODINI

Na 21. sjednici Općinskog vijeća usvojen je prijedlog proračuna općine Žepče za 2019. godinu u iznosu od 8.070.000,00 KM. Proračun je obrazložio pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo i financije općine Žepče Namik Maličbegović.

U strukturi prihoda i primitaka planirani su porezni prihodi  u iznosu od 4.828.000,00 KM  što čini 59,8 posto ukupnih prihoda proračuna, prihodi od komunalnih pristojbi i komunalnih naknada u  iznosu od 2.167.000,00 KM ili 26,8 posto, dok se iz  tekuće potpore i donacija očekuju prihodi u iznosu od 1.075.000,00 KM što iznosi 13,3 posto ukupnih prihoda proračuna. U Planu rashoda predviđeni su izdaci za plaće i naknade uposlenih u iznosu od 1.669.000,00 KM ili 20,7 posto, dok su najveći iznosi planirani za kapitalna ulaganja u iznosu od 2.805.000,00 KM ili 34,8 posto, i za tekuće transfere u iznosu od 1.711.000,00 KM ili 21,2 posto. U okviru kapitalnih ulaganja planirana su ulaganja u projekte koji se financiraju od strane međunarodnih organizacija i iz fondova EU, projekte osnovnih i srednjih škola, kao i za  nastavak radova na izgradnji i uređenju infrastrukture u Poslovnoj zoni  Polja , i u novoj poslovnoj zoni Radovlje. Na kapitalne projekte u mjesnim zajednicama izdvojit će se oko 1. 560.000,00 KM  a planom rashoda za 2019. godinu je predviđeno financiranje projekata iz područja vodne i kanalizacione infrastrukture, putne infrastrukture kao i projekti kojim će se rješavati prioriteti kao što su zgrada nove Osnovne škole Žepče, izgradnja Desno obalnog fekalnog kolektora na rijeci  Bosni kao i projekti nove kotlovnice i sortirnice otpada.

Prema riječima općinskog načelnika Mate Zovko predloženi općinski proračun za 2019. godinu je  temeljen na realnim prihodima i rashodima, i za očekivat je da će njegova realizacija, po iskustvu iz prethodnih godina, biti uspješna  u stopostotnom iznosu. Osvrnuo se na prethodnu 2018. godinu koju je ocijenio do sada najuspješnijom obzirom da je od planiranih 8 milijuna i 800 tisuća KM, izvršenje proračuna premašio iznos od 10 milijuna KM. Općinski vijećnici su većinom glasova usvojili i izvješće o izvršenju Programa kapitalnih investicija za 2018. godinu koji je u izvršenju premašio iznos od 5 milijuna KM koliko je uloženo u projekte infrastrukture na općini Žepče. U svom obraćanju općinski načelnik Mato Zovko pohvalio je rad općinske administracije, Razvojne agencije Žepče i ostalih javnih poduzeća i ustanova koji su doprinijeli do sada najvećem izvršenju Programa kapitalnih investicija za 2018. godinu, posebno naglasivši da je gotovo 78 posto ukupne vrijednosti projekata osigurano iz vanjskih izvora financiranja, domaćih i međunarodnih donatora, dok je iz općinskog proračuna financiran iznos od 1.212.293,38 KM, što je 22 posto  realizacije ukupno uloženih sredstava u implementaciju projekata. Ukupno 56 projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. je bilo planirano za implementaciju u 2018. godini. Tijekom ažuriranja u 2018. godini, na osnovu ukazanih potreba na terenu i ukazanih mogućnosti financiranja, implementirano je  dodatnih  24 projekata, što je ukupno 80 realiziranih infrastrukturnih projekata u 2018. godini.

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Žepče usvojena je odluka o uvođenju komunalne naknade za stambene objekte na teritoriji općine Žepče u iznosu od 24 KM godišnje, a njena primjena je  planirana od 1.1.2019. godine. Također je dana suglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju HE Želeća na rijeci Bosni na području općine Žepče.

Na samome početku sjednice svečanu prisegu je položio novi vijećnik Alija Kahriman koji je popunio upražnjeno mjesto u klubu vijećnika SDA, nakon što je vijećnik ove stranke Ćazim Huskić postao vijećnik u Skupštini Zeničko-dobojske županije.


  • Posljednje