Danas, 25.04.2019. godine, u Sali OV-a održana je 25. redovita sjednica OV Žepče. Na dnevnom redu se našlo 14 točaka. N a samom početku sjednice Senad Mehić je položio svečanu zakletvu, čime je postao vijećnik OV Žepče, zamijenivši Kemala Mehinagića.

Pročitana je inicijativa vijećnika Elvisa Botića o zabrani parkiranja u gradu kraj zgrade Lamela, radi lakše prohodnosti svih korisnika tog dijela puta.
Jozo Jukić je predložio inicijativu o izgradnji podvožnjaka i povezivanju industrijskih zona „Polja“ i „Radovlje“.

Prvu točku dnevnog reda Informacija – periodično financijski izvještaj Proračuna Općine Žepče za period 01.01. – 31.03. 2019. godine  je predstavio pomoćnik općinskog načelnika Namik Malićbegović. Planiranje proračuna i ostvarenje ocjenjeno je kao dobro i podržano je od strane kluba HDZ-a i SDA.

Kao druga točka dnevnog reda našao se Izvještaj o radu JZU „Gradska ljekarna“ Žepče za 2018. godinu, koji pokazuje da Gradska ljekarna posluje pozitivno uz dobit od 8 800 KM. Uz sve konkurente na tržištu, i prihod i rad ove ustanove pokazuju ustrajnost i kvalitetan rad.

Izvještaj o radu JU „Dom Kulture“ Žepče za 2018. godinu, našao se na trećem mjestu dnevnog reda,prikazano je kako su prihodi za ovu godinu iznosili 428 500 KM, rashodi  408 461 KM, a dobit je 18 100 KM.  Slavica A.Šajinović je ispred kluba HDZ-a navela kako zgrada Doma kulture i novi plato Žepču daju centar kakav i zaslužuje. Osvrnula se na brojne manifestacije i pohvalila rad ustanove.

Četvrtu točku dnevnog reda Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Žepče za 2018. godinu je pojasnio ravnatelj Centra Edin Šišić, naglasivši su kako je ova organizacija neprofitabilna i da se sva sredstva namjenski potroše.

U Izvještaju o radu JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče u 2018. godini, pohvaljen je rad poduzeća od strane vijećnika. Od zatvaranja deponije, kupovine kotlovnice i još mnogo drugih projekata ovo poduzeće ostvarilo je prihod od 16 500 KM. Zamjenik predsjedavajućeg OV Žepče Ivica Penić je naveo kako poduzeće posluje s širokim spektrom  usluga i da je rad ustanove za svaku pohvalu.

Šesti na redu našao  se Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene usluge kanalizacije u prigradskim mjesnim zajednicama, koje nisu spojene na prečistač otpadnih voda, a predane su u nadležnost JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče. Ova  inicijativa Dragana Janka odnosi se na sve MZ zajednice koje žele da predaju svoju kanalizaciju a nisu na prečistaču, priključenjem će  plaćat 30% manje nego oni koji su priključeni na kolektor.

Prijedlog upisa u SŠ za školsku 2019. godinu, našao se naknadno na dnevnom redu. Plan upisa u srednje škole odrađen je u suradnji s Biroom zapošljavanja Žepče, RAŽ , srednjim školama u općini Žepče i samom Općinom. Od 300 učenika s područja općine Žepče i susjednih općina biti će upisano u 17 odjela u novoj školskoj godini.

SMŠ Žepče kao novost  za svoje učenike nudi smjerove Web dizajner i automehatroničar, dok KŠC Don Bosco Žepče  nudi smjerove poljoprivredni tehničar i od ove godine i elektrotehničar. Svi smjerovi uvode se kao odgovor na potrebe tržišta rada, a ova odluka pokazuje interes Žepčaka da ulažu i održavaju kvalitetu odgoja i obrazovanja mladih u Žepču.

Na dnevnom redu se našao i Prijedlog Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Žepče. Usvojen je jedan plan koji ističe u ovoj godini, a sada je u fazi i drugi program 2019-2024. godina a usvojen je način za usvajanje svih projekata u bazu kapitalnih investicija.

Na današnjoj sjednici je imenovan i novi LEF na period od 4 godine.

Vezano uz Informaciju o zimskom održavanju lokalnih puteva na području Općine Žepče za sezonu 2018/2019. godinu, dati su prijedlozi za naredne godine i održavanja puteva u općini.

Posljednje na redu našli su  se Prijedlozi  Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Žepče, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu Nesiba Husičić, Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regularne plana grada Žepče po zahtjevu Ernada Berberović i Halida Jusić i Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče – industrijska zona „Polja“.

Sve točke današnjeg dnevnog reda su usvojene.