Zakazana 19. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Žepče“, broj: 4/09/ Predsjedavajući Općinskog vijeća Muhamed Jusufović saziva 19. sjednicu Općinskog vijeća

za četvrtak 25.9.2014. godine s početkom u 10,00 sati u općinskoj sali Doma kulture Žepče

 

                           DNEVNI RED

 

1. Izvješće o radu Općinskog vijeća i ostalih radnih tijela za period 1.1.2014. - 30.6.2014. godine

 

2. Izvješće o izvršenju Budžeta Općine Žepče za period od prvog do šestog mjeseca 2014. godine

 

3. Dokument okvirnog Budžeta Općine Žepče za period 2014.- 2017. godine
4. Informacija o poduzetim mjerama vezanim za dodjelu lokacija za izgradnju stambenih objekata i saniranje oštećenih stambenih objekata

 

5. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog  natječaja za prijenos prava vlasništva na državnom  zemljištu na osobe pogođene prirodnom nepogodom na području općine Žepče

 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva-komisije za provođenje postupaka pripreme i obrade prijava na natječaj za prijenos prava vlasništva na parcelama u vlasništvu Općine Žepče na osobe pogođene prirodnom nepogodom

 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva- komisije za prigovor

 

8. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama  Rješenja o upisu prava „Državna svojina“ sa pravom korištenja Općina Žepče

 

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa nogometni stadion u MZ Preko

 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju statusa suosnivača  Zavoda za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg

 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

 

12. Prijedlog Rješenja  o konačnom imenovanju Nadzornog odbora Razvojne agencije Žepče

 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče

 

14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žepče za 2014. godinu

Predsjedavajući OV Žepče
Muhamed Jusufović