Zakazana 23. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Žepče“), broj: 4/09, Predsjedavajući saziva 23. sjednicu OV Žepče za četvrtak, 29.01.2015. godine s početkom u 10,00 sati u općinskoj sali Doma kulture Žepče.

 

                      DNEVNI RED

 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.07.2014. do 31.12.2014. godine

2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Žepče za 2015. godinu

3. Odluka o donošenju Plana parcelacije “Novo naselje Golubina”

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području općine Žepče za 2014. godinu

5. Prijedlog Odluke odobravanje sredstava Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona”

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene Odluke o parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana broj: 01-23-79/12 od 30.04.2012. godine

7. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu : Saltaga (Sahib) Elharun

8. Prezentacija idejnog rješenja autoceste Tuzla - Žepče  s priključkom na koridor Vc

 

Predsjedavajući OV Žepče

Muhamed Jusufović