Održana druga redovna sjednica OV Žepče

 

Druga redovna sjednica OV Žepče u novom sazivu, održana je danas, sa osam tačaka dnevnog reda. Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika.

 

Sjednica je otvorena vijećničkim pitanjima koje je uputio Elvis Botić ispred kluba SDP-a. Vijećnik Botić uputio je primjedbu, odnosno inicijativu da konstituirajuće sjednice moraju ubuduće počinjati intoniranjem državne himne, te da se to uvrsti u poslovnik o radu ovog tijela. Nakon toga Botić je ponovio raniji stav kluba SDP-a o postojanju dežurne apoteke na području Žepča, da se konačno iznađe rješenje u dogovoru sa Gradskom ljekarnom ili nekom od privatnih apoteka i na taj način omogući građanima dostupnost lijekova u svako doba dana i noću. Također, vijećnik SDP-a uputio je i  inicijativu vezano uz gradsko grijanje, koja se odnosi na grijnu sezonu. Obzirom da na našem području hladni dani počinju dosta ranije od grijne sezone, te zbog toga neke škole i javne ustanove imaju problem sa redovnim funkcioniranjem, Botić upućuje prijedlog da se datum grijne sezone pomjeri na neki raniji termin u skladu sa hladnim danima.

 

Nakon što su vijećnici jednoglasno usvojili dnevni red, otvorena je prva točka, odnosno Imenovanje komisija Općinskog vijeća. Ovim putem vijećnici su potvrdili imenovanje predsjednika i članova za Komisiju za propise i Statut, Komisiju za proračun i financije, Komisiju za Predstavke i žalbe, komisiju za jednakopravnost spolova, Komisiju za mlade i Etičku komisiju.

 

Druga točka dnevnog reda Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Žepče za 2017. godinu usvojena je jednoglasno.
Treća točka dnevnog reda Periodično financijsko izvješće proračuna općine Žepče za period 01.01. – 30.09.2016.god trebala se naći na nešto ranijim sjednicama, no zbog Lokalnih izbora 2016.odgođena je do danas, a usvojena je sa 21 glasom za i 3 protiv.

 

Četvrta točka Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2016. Godine izazvala je odobravanje vijećnika, a zbog povećanog priliva sredstava. Naime, općinski načelnik sa suradnicima za financije do sada je predlagao realan budžet u iznosu od oko 6 miliona maraka, ali ove godine desio se veći priliv sredstava od viših nivoa vlasti, prodaje zemljišta, rente, koncesija i vodnih naknada tako da je budžet ove godine uvećan za milion i 200 hiljada maraka. Po ovom Prijedlogu odluke ovogodišnji budžet iznosi 8 miliona i 300 hiljada KM, umjesto planiranih 7 miliona i 100 hiljada maraka.

 

Također, jednoglasno je usvojena i šesta točka dnevnog reda, Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Žepče za period januar – mart 2017.godine.

 

Izvješće o radu i realizaciji godišnjih planova i programa osnovnih i srednjih škola za školsku 2015./2016.- godinu usvojen je jednoglasno, te su vijećnici iskoristili priliku i pohvalili rad rukovodstava škola koje gravitiraju na području naše općine.
Sedma točka dnevnog reda Izvješće o radu Stručno-pedagoškog nadzora za Hrvatski nastavni plan i program i Bosanski nastavni plan i program za školsku 2015/2016. godinu usvojen je većinom od 22 glasa za i 2 suzdržana.
Posljednja točka dnevnog reda Prijenos prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju HE Begov Han 12MW, HE Želeća 12MW i HE Globarica 18MW na rijeci Bosni, usvojena je jednoglasno.

 

Ovom prilikom predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović zahvalio se vijećnicima te im ujedno uputio čestitku u povodu nadolazećih Božićnih i novogodišnjih blagdana.

 

AUDIO LINK SJEDNICE

 


  • Posljednje