ODRŽANA 3 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE

U nazočnosti svih 25 vijećnika održana 3. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Odmah na početku, sjednica je s predviđenih osam, proširena na deset točaka dnevnoga reda kojem su dodane točke Nacrt Odluke o izvršenju proračuna  Općine Žepče za 2017. godinu,  i Okvirni dokument Proračuna Općine Žepče za period 2017. – 2019. godina, nakon čega se prešlo na vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnik Franjo Mostarac uputio je inicijativu da se osigura televizijsko praćenje sjednica Općinskog vijeća Žepče, a također je postavio i pitanje vezano uz zimsko održavanje cesta i puteva posebice u ruralnim mjesnim zajednicama. Njegova inicijativa vezana za televizijsko snimanje i prenošenje sjednica je odbijena uz obrazloženje da ne postoje tehnički uvjeti u Žepču za realizaciju iste, te je naglašeno da su sjednice Vijeća dobro popraćene od strane lokalnih radijskih kuća, a da se također, iste snimaju i od strane Vijeća, tako da kad god želi može dobiti transkript sa sjednice Vijeća.

Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne sjednice, pristupilo se rješavanju  današnjih točaka dnevnoga reda.
Prva točka, Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.07.2016. do 31.12.2016.g. usvojena je s  21. glasom za, 2 protiv i 2 suzdražana, dok je druga točka Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Žepče za 2017. godinu, usvojena s 23 glasa za i 2 protiv.

Treću točku dnevnog reda Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2017. godinu, prezentirao je načelnik Mato Zovko. Nacrt proračuna za tekuću godinu planiran je na iznos od 7 190 000,00 KM i niži je od prošlogodišnjeg, jer se u njemu ne očekuju sredstva koja su prošle godine bila na raspolaganju Općini za saniranje posljedica Priorodne nesreće iz 2014. godine. Proračunom je predviđen viši iznos za djelatnost poljoprivrede u odnosu na prošlu godinu, kao i viši iznos za sufinanciranje pripravnika i volontera za stjecanje prvog radnog iskustva. Nacrt Proračuna je ocijenjen kao realan i kao takav je usvojen s 23 glasa za i 2 protiv, uz napomenu  da do 15. veljače svi mogu poslati pisemene prijedloge o izmjenama Nacrta Proračuna u Općinu Žepče, a da će u srijedu 15. veljače, biti održana i javna rasprava na koju su pozvani svi zainteresirani građani. Vezano uz proračun usvojene su i točke Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče i Okvirni dokument Proračuna Općine Žepče za period 2017.-2019.godina.

Šesta točka, Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća Žepče, usvojena je s 22 glasa za, jednim protiv i dva suzdržana. Usvajanjem ove točke, vijećnički paušal s dosadašnjih 150 KM, povećan je na 250 KM, dok naknada po održanoj sjednic i dalje ostaje ista i iznosi 100 KM. Vijećnik Elvis Botić je zatražio da se ova naknada ne povećava, nego da se taj iznos koji na godišnjem nivou iznosi 30 000 KM usmjeri u neke druge svrhe. Negov prijedlog je odbijen uz obrazloženje da su naknade u OV Žepče među najnižim u Federaciji, te da su iste već duži niz godina, i donijete su u vrijeme kada je Općinski proračun iznosio svega 4 milijuna KM, te da je s obzirom na povećanje Proračuna Općine Žepče, vrijeme da se povećaju i naknade za rad u vijeću, koje su i dalje u sredini na području ZDK.

Do kraja današnje sjednice usvojene su i ostale točke dnevnog reda, a odnosile su se na Prijedlog Pojedinačnog kolektivnog ugovora radnika JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče koji se usklađuje s Granskim kolektivnom ugovorom za područje Federacije BiH, Prijedlog Odluke o izmjeni  dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i Izvješće Kosmisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina  za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. godine.

Na linku ispod možete poslušati i izjavu predsjedavajućeg OV Žepče Muhameda Jusufović.

Izjava predsjedavajućeg OV

 


  • Posljednje