ODRŽANA PETA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE

28.03.2017.godine održana je peta redovita sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim točkama dnevnog reda:

1.       Godišnji obračun Proračuna Općine Žepče za 2016.godinu

2.       Prijedlog Odluke  o utvrđivanju upisnih školskih područja osnovnih škola na području općine Žepče

3.       Izvješće o poslovanju JU ''Dom zdravlja sa stacionarom Žepče'' za 2016.godinu

4.       Izvješće o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016.godinu za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine

5.       Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015.-2019.  Izvješće o implementaciji za 2016.godinu

6.       Akcioni plan za 2017.godinu za realizaciju strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine sa planom implementacije projekata iz programa kapitalnih investicija općine Žepče za 2017.godinu

7.       Izvješće o provođenju Lokalnog akcionog plana općine Žepče (LAPZ) 2016.-2019.  01.01.2016.-31.12.2016.

8.       Akcioni plan LAPZ 2017.godine

9.       Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Mustafa Čaušević

10.   Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu ''DPD Krivaja-Žepče''

11.   Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Provedbenog Urbanističkog plana  za poslovni centar XP u Žepču po zahtjevu Anto Galić

 

 Najveće interesovanje vijećnika bilo je za točku 3. Izvješće  o radu JU ''Dom zdravlja sa stacionarom'' Žepče. Navedeni su pozitivni pomaci u smislu: uveden je rad zubne ambulante u dvije smjene, u Domu zdravlja su se počela izdavati liječnička uvjerenja za vozačke dozvole, postupno uvođenje ultrazvučne dijagnostike, pojačan rad pedijatrijske službe sa dvije pedijatrice. Od problema u radu istaknut je, između ostalog,preveliki broj pacijenata po jednom liječniku (prosjek 71, iako je norma 35).

Općinsko vijeće Žepče usvojilo je Izvješće o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016. godinu  Strategije razvoja  općine Žepče 2011.- 2018. godine, čiji je predlagatelj bila Razvojna agencija Žepče i Općina Žepče, kao nositelj cjelokupnog procesa strateškog planiranja. Od ukupnog broja planiranih razvojnih projekata za 2016. godinu, njih 46,   u potpunosti realizirano je 24 projekta,  djelomično 12 projekata  i nastavljaju se u 2017. godine, dok ostalih 10 projekata koji nisu otpočeli, prenose se u Plan za 2017. Godinu. U implementaciju razvojnih projekata uloženo je cca. 1 milijun KM, od čega je iz drugih izvora uloženo  oko 800.000  KM,  a iz općinskog proračuna financirano je oko 200 000 KM. Najveći broj projekata je iz područja strateških ciljeva 1. i 3  Konkurentno gospodarstvo, i  Uravnotežen i održiv razvoj, slijedi strateški cilj 4. Prepoznatljivost žepačkog identiteta i strateški cilj 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard. Iz Plana kapitalnih investicija za 2016. godinu  je od planiranih 65 projekata, realizirano u potpunosti 39 projekata, djelomično 22 projekta koja se nastavljaju u 2017. Godini ,a 4 projekta nisu počela sa realizacijom i bit će planirana za 2017. godinu. Ukupno je uloženo u implementaciju infrastrukturnih projekata cca. 3 .320.000,00 KM, od čega je oko 2 milijuna prikupljeno iz ostalih izvora financiranja, a  oko 1 milijun i 200 tisuća financirano iz proračuna Općine Žepče. Za putnu infrastrukturu strukturu izdvojeno je 1. 644.000,00,  za vodovod  i kanalizaciju cca. 480 tisuća, el energiju  45 tisuća, ekonomija i poljoprivreda 200 tisuća KM, obrazovanje, sport i kultura 320 tisuća i projekti iz ostalih područja cca. 400 tisuća KM. Usvojen je Akcioni plan za 2017. godinu u kojem je planirana realizacija 49 razvojnih projekata i 37 infrastrukturnih projekata.

Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće o izvršenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja općine Žepče i Plan LAPZ-a za 2017. godinu. Za realizaciju mjera zapošljavanja , samozapošljavanja i obuke utrošeno je 850.261,000 KM, što je za rezultat imalo zapošljavanje 172 nezaposlene  osobe  sa područja Općine Žepče. U Planu za 2017. Godinu planirano je 14 mjera koje treba da doprinesu zapošljavanju, samozapošljavanju nezaposlenih osoba , a za realizaciju  se planira  osigurati 1 milijun i 300 tisuća KM.

 


  • Posljednje