ODRŽANA 7. REDOVITA SJEDNICA OV ŽEPČE

U nazočnosti svih 25 vijećnika Općinskog vijeća Žepče, danas s početkom u 10,00 sati održana je 7. redovita sjednica Vijeća.

Na samom početku sjednice, od strane vijećnika Dragana Janko, upućena je inicijativa za markiranje pješačkih zona i bolje obilježavanje parkirnih mjesta , te postavljanja prometnog ogledala, koja je usvojena od strane vijeća, dok inicijativa vijećnika Kemala Mehinagića za organizirani odlazak vijećnika Općinskog vijeća Žepče na grob Vinka Šamarlije u Sarajevo, danas nije usvojena.

Nakon uvodnog dijela i usvajanja zapisnika s prethodne, šeste sjednice, rad vijeća je nastavljen usvajanjem Dnevnog reda današnje sjednice koji je s pet proširen na šest točaka, odnosno, uvrštena je dodatna točka „Dopuna Odluke o plaćama i naknadama na plaću u jedinstvenom Općinskom organu Općine Žepče“.

Prva točka Dnevnog reda, Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana „Novo Žepče“, usvojena je jednoglasno od strane vijećnika, a istu je pred vijećem obrazložila pomoćnica Općinskog načelnika Brigita Lovrić. Riječ je o proceduralnoj Odluci koju je potrebno usvojiti da bi se moglo nastaviti s daljnjim aktivnostima izrade Regulacijskog plana za Novo Žepče.

Informacija o zimskom održavanju lokalnih putova na području općine Žepče za sezonu 2016./2017., također je usvojena sa 23 glasa ZA i dva suzdržana. Vijećnici su naglasili da su više manje zadovoljni zimskim održavanjem, ali su uputili i inicijativu da se iznađe rješenje za vanredne situacije, kao što je to bilo ove godine, kada su snježne padavine i nakon sezone, stvarale probleme u MZ koje se nalaze na višoj nadmorskoj visini. Također, predloženo je i povećanje proračunskih sredstava za ovu namjenu uz formiranje nadzora koji bi nadgledao stanje na terenu.

Na sjednici je usvojena i pohvaljena Informacija o udruženjima građana na području općine Žepče za 2016. godinu koju je sačinila Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, a vijećnicima je prezentirao Ilija Barešić. Informacijom su obuhvaćena aktivna udruženja  koja rade za dobrobit lokalne zajednice, ali su navedena i brojna udruženja koja postoje pro forme, tj koja su mrtvo slovo na papiru. Općinski načelnik Mato Zovko je naglasio da Općina potpomaže  rad svih udruga koje rade transparentno, te da će to činiti i ubuduće, ukoliko udruge budu poštivale zadane norme i propise.

Do kraja današnje sjednice usvojene su i preostale  točke Dnevnoga reda, a to su: Informacija o stanju neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS-a), minsko eksplozivnih sredstava (MES-a) i deminiranju na području općine Žepče, Prijedlog Odluke o izboru ravnatelja škola i Dopuna Odluke o plaćama i naknadama na plaću u jedinstvenom Općinskom organu Općine Žepče.


  • Posljednje