ODRŽANA 11. SJEDNICA OV ŽEPČE

28.11.2017 s početkom u 10 sati održana 11. po redu sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj je bilo 5 točaka dnevnog reda. Sjednici su nazočila 23 vijećnika.

Na samom početku sjednice predviđeno je postavljanje vijećničkih pitanja i inicijativa a danas je na prijedlog mjesne zajednice Žepče upućena inicijativa o izgradnji dječjeg parka Lamela koja je jednoglasno usvojena. Dalje se raspravljalo o financijskom Izvješću Proračun općine Žepče za period 1.1. do 30.9.2017., Nacrtu Proračuna općine Žepče za 2018. godinu, Izvješću o radu Stručno-pedagoškog nadzora u školama za hrvatski i bosanski plan i program te je data suglasnost JU Dom kulture da u narednom periodu traži rješenje za kablovsku televiziju koja je u dugovima te ima zastarjelu opremu pa u skladu s tim ne može normalno nastaviti s radom. Direktor Doma kulture, Miroslav Ilić, dužan je općinsko vijeće i načelnika informirati o rezultatima. Osvrt na sjednicu Općinskog vijeća dao je predsjedavajući Muhamed Jusufović :

AUDIO SAŽETAK

 


  • Posljednje